sales@hncmec.com

  >  Home > 低压开关柜

低压开关柜

PZ30照明配电箱

  • Product ID:低压开关柜
  • Skype:richtang731
  • Phone: 18900751339
  • Tel: 0731-85499326
  • Email: sales@hncmec.com
  • Time: 2020-06-07
  • 咨询

概述
 
PZ30数模化终端组合电器采用塑料面板型,即美化环境,又便于拆装。装置增加接地接零端子方便客户接线和走线。它适用于交流50Hz,额定电压220V、380V的模数化终端电路中。
 
 
安装尺寸(mm)
 
 
 
外形安装图(mm)

Scan the qr codeClose
the qr code